NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidențialitate

Magazinul online cu articole, pre și postnatale, pentru femei însărcinate și mame www.mamaboutique.ro, (în continuare, „Site”) este proprietatea societății WoW MoM SRL, cu sediul în București, Piața Pache Protopopescu, nr.1, sector 2, București, telefon 0722.600.406, adresa de email office@mamaboutique.ro, ( în continuare, „Societatea”).

Obiectivul prezentei politici de securitate este de a vă ajuta să înțelegi care sunt datele cu caracter personal prelucrate de Societate, prin accesarea, vizitarea și/sau utilizarea Site-ului și/sau a oricărei operațiuni de vânzare de produse, furnizare de servicii, aplicații și/sau a oricărui conținut oferite și/sau asociate Site-ului (în continuare, „Serviciile”), de ce le prelucram, în ce scopuri le vom folosi si care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră.

Prelucrarea de către Societate, prin intermediul Serviciilor, a datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( în continuare, „Regulamentul general privind protecția datelor”, în limba engleza „General Data Protection Regulation”).

Pentru orice informații suplimentare și neclarități vă puteți adresa doamnei Claudia Știrbei la numărul de telefon 0722.600406 sau la adresa de email office@mamaboutique.ro.

Societatea poate modifica prezenta politică oricând, dar orice modificare semnificativă pentru dumneavoastră vă va fi adusă la cunoștință, prin unul din următoarele mijloace: pop-up pe Site; informări pe e-mail.

Definiții

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopurile în care pot fi prelucrate datele cu caracter personal colectate și temeiul juridic al prelucrarii

Prin accesarea, vizitarea și/sau utilizarea Serviciilor, Societatea poate colecta și prelucra:

1. Date furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal furnizate de bunăvoie de dumneavoastră:

1.1 nume și prenume, adresă de email(n.s., prezenta politică de securitate se referă numai la adresa de email furnizată care include un nume și prenume): furnizarea acestor date reprezintă o obligație a dumneavoastră necesară pentru deschiderea unui cont pe Site sau pentru comunicarea cu noi prin intermediul poștei electronice, sens în care Societatea va prelucra aceste date cu consimțământul dumneavoastră. În orice moment, aveți libertatea de a dezactiva contul dumneavoastra prin solicitare pe e-mail la office@mamaboutique.ro.

Prin accesarea și/sau vizitarea Site-ului nu trebuie să ne comunicați aceste date, vizitarea Site-ului nefiind condiționată de furnizarea lor, însă în lipsa unui cont activ nu veți avea acces sau nu veți putea utiliza anumite Servicii furnizate persoanelor înregistrate ca utilizatori ai Site-ului, despre care puteți afla mai multe detalii aici. Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea numelui, prenumelui, adresei de email și a numarului de telefon, în alte scopuri.

Dacă însă veți decide să lansați o comandă online, prin intermediul contului deschis de dumneavoastră, și comanda a fost confirmată de noi în conformitate cu Termenii si condițiile generale de utilizare a Serviciilor, sau ne veți adresa o solicitare sau o cerere de informații prin intermediul email-ului, prelucrarea de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

1.1.1 pentru incheierea si executarea contractului prin mijloace electronice dintre dumneavoastră și Societate, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic și ale Codului Civil, în special pentru a valida drepturile dumneavoastră de conectare la contul înregistrat, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în legatură cu Serviciile, pentru a vă contacta și comunica informații privind comanda lansată și status-ul acesteia, factura emisă, voucher-ul cadou achiziționat etc.;

1.1.2 în vederea îndeplinirii de către Societate a unor obligații legale, în special, decurgând din încheierea și executarea contractului prin mijloace electronice dintre dumneavoastră și Societate, prevăzute de dispozițiile legale in domeniul financiar-contabil, și anume emiterea/ întocmirea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, utilizarea facturilor și a registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară; referitoare la întocmirea și verificarea situațiilor financiare; privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția consumatorului;

1.1.3 pentru comunicarea e-book-ului „Află cele 117 lucruri pe care o mamă trebuie să le știe” și/sau furnizarea altor informații solicitate;

1.2 adresa(e) de livrare(inclusiv orașul, județul, codul poștal și țara), numărul de telefon fix și/sau mobil: dacă după deschiderea unui cont veți decide să achiziționați un produs sau să solicitați un serviciu de la noi prin intermediul contului deschis pe Site, înainte de a plasa comanda online, trebuie să ne furnizați și aceste date, necesare pentru executarea contractului prin mijloace electronice dintre dumneavoastră și Societate ca urmare a comenzii confirmate de noi în conformitate cu Termenii și condițiile generale de utilizare a Serviciilor.

Prelucrarea adresei dumneavoastră este necesară, ulterior, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin Societății, indicate la pct. 1.1.2 de mai sus.

De asemenea, datele indicate la pct. 1.1 si 1.2 trebuie să ne fie furnizate de dumneavoastră și dacă veți lansa o comandă prin intermediul serviciului de telefonie (n.s., și nu prin lansarea unei comenzi online, prin intermediul contului deschis de dumneavoastră), prelucrarea acestora de către Societate urmând a fi efectuată în scopurile și baza acelorași temeiuri juridice menționate la pct. 1.1 și 1.2 de mai sus;

1.3 contul bancar:Societatea este obligată să vă solicite și să prelucreze aceste date în vederea indeplinirii unei obligații contractuale, în situația în care veți opta pentru restituirea contravalorii produselor achiziționate și returnate, prin virament bancar în contul dumneavoastră, și, ulterior, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin Societății, indicate la pct. 1.1.2 de mai sus.

2. Date publicate prin intermediul Serviciilor.Dacă postați informații în spațiile publice ale Serviciilor, precum secțiunile Adaugă o evaluare (Add review) sau Adaugă un comentariu, acele informații pot fi colectate și prelucrate de Societate, de alți utilizatori ai Serviciilor și de orice altă persoană, în general. Vă recomandăm să nu postați, prin intermediul Serviciilor, date care pot permite unei terțe persoane să obțină datele dumneavoastră de identificare sau adresa. Societatea vă va informa, în prealabil, asupra intenției sale de a prelucra astfel de date.

3. Date obținute prin modulele cookie.Pentru a vă îmbunătăți experiența pe Site și pentru a vă oferi servicii și conținut adaptate intereselor dumneavoastră, dorim să descărcăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri, și să colectăm și să prelucram date furnizate de aceste fisiere, cu consimțământul prealabil al dumneavoastră. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru. Aflați mai multe detalii aici, Declarația de consimțământ cu privire la utilizarea de module cookie, despre cum Societatea poate utiliza aceste module și pentru a vă exprima opțiunea de a accepta sau respinge cookie-urile de pe acest site.

4. Date pe care Google le colectează automat. Dorim, de asemenea, cu consimțământul prealabil al dumneavoastră, să folosim serviciile de promovare a Site-ului în rețeaua de căutare și de analiza web cu privire la utilizarea Site-ului de către dumneavoastră oferite de Google Inc. prin produsele Google AdWords si Google Analytics. Aflați mai multe detalii aici, Declarația de consimțământ cu privire la utilizarea produselor oferite de Google Inc.despre cum Societatea poate utiliza aceste produse si pentru a vă exprima opțiunea de a accepta sau respinge folosirea produselor oferite de Google Inc. pe acest site.

Interesele legitime urmărite de Societate

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate conform prezentei politici, inclusiv cele colectate în temeiul consimțământului dumneavoastră, precum și documentele care le conțin, pot fi prelucrate de Societate pentru a instrumenta, preveni sau a face demersuri în legatura cu:

1.   protejarea drepturilor, intereselor și siguranța personală ale Societății, utilizatorilor Serviciilor și ale publicului, în general;

2.   plângerile, sesizările, investigațiile etc. cu privire la nerespectarea de către Societate a dispozțiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția consumatorului, în legatură cu Serviciile;

3.   executarea și respectarea Termenilor si condițiilor generale de utilizare a Serviciilor;

4.   aspecte tehnice cu privire la funcționarea și furnizarea Serviciilor;

5.   constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept și/sau interes sau împotriva unui demers legal în care Societatea este implicată, în cadrul unei proceduri extrajudiciare și/sau judiciare, în legatura cu Serviciile;

6.   cererile formulate de autoritățile și instituțiile publice, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, în legatură cu Serviciile;

7.   situațiile în care legea prevede altfel, inclusiv pentru combaterea acțiunilor frauduloase.

În termen de 30 de zile la de primirea cererii prin care v-ați exercitat dreptul de opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile legitime urmărite de Societate, Societatea vă va informa cu privire la interesele sale legitime care prevalează în ceea ce privește prelucrarea, intereselor sau drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale, și care justifică prelucrarea acestora, în continuare, de către Societate în scopurile noastre legitime.

Destinatarii/ categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Societatea poate pune la dispoziție date cu caracter personal colectate, prin intermediul Serviciilor, următorilor destinatari/ categorii de destinatari:

1.   asociaților, organelor de conducere ale Societății și salariațiilor acesteia cu atribuții în domeniul comerțului electronic, financiar-contabil și socio-administrativ;

2.   consultanților externi, în special în domeniul protecției datelor cu caracter personal și juridic;

3.   furnizorul de servicii de curierat;

4.   furnizorului de servicii de găzduire web;

5.   furnizorului care prelucrează baza de date a Societății în care sunt incluse adresele de email ale utilizatorilor Serviciilor, prin platforma www.mailchimp.com;

6.   furnizorului de servicii de marketing;

7.   autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;

8.   în cazul în care proprietatea sau controlul asupra întregii sau a unei părți din Societate sau Servicii se schimbă ca rezultat al unei fuziuni, achiziții sau vânzări de active, către noul proprietar căruia îi vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal;

9.   când avem acordul dumneavoastră, către orice persoană fizică și juridică agreată.

 

Pe baza acestui consimțământ, vă vom putea contacta, de exemplu, prin telefon, SMS sau e-mail (în funcție de datele pe care ni le furnizați în timpul înregistrării) pentru a promova servicii sau bunuri [shop_name], inclusiv prezentând informații despre promoții sau campanii de marketing curente. Vă puteți dezabona de la primirea de informații comerciale de la [shop_name] în orice moment, retrăgându-vă consimțământul.

 

Perioadele pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, astfel:

Date cu caracter personal

Scopurile prelucrării

Durata stocării

Derogări

nume, prenume și/sau adresa de email

- deschidere cont pe Site fără a utiliza alt Serviciu și/sau

- transmitere e-book-ului „Află cele 117 lucruri pe care o mamă trebuie să le știe” și/sau

- furnizare informații solicitate

- furnizare newsletter

30 de zile lucrătoare începand cu data:

- dezactivării contului

- transmiterii e-book-ului

- furnizarea informațiilor solicitate

- dezabonării de la newsletter

atunci când ați optat, în perioada de stocare, pentru utilizarea altor Servicii (s.n., lansarea unei comenzi; postarea de informatii în spațiile publice ale Serviciilor etc.), datele vor fi stocate pentru perioada necesară îndeplinirii acestor scopuri

nume, prenume și adresa de email, adresa(e) de livrare (inclusiv orașul, județul, codul poștal și țara), numărul de telefon fix și/sau mobil

pentru încheierea și/sau executarea contractului prin mijloace electronice dintre dumneavoastră și Societate, în situația în care ați lansat o comandă prin intermediul serviciului de telefonie

30 de zile lucrătoare de la:

- transmiterea email-ului prin care va informăm ca Societatea nu a confirmat comanda sau

- de la anularea comenzii care a fost confirmată de Societate, dar pe care ați anulat-o înainte de livrare

atunci când ați optat, în perioada de stocare, pentru utilizarea altor Servicii (s.n., deschiderea unui cont pe Site; abonarea la newsletter; postarea de informații în spațiile publice ale Serviciilor etc.), datele vor fi stocate pentru perioada necesară îndeplinirii acestor scopuri

nume, prenume și adresa de email, adresa(e) de livrare (inclusiv orașul, județul, codul poștal și țara), numărul de telefon fix și/sau mobil, contul bancar

pentru încheierea și executarea contractului prin mijloace electronice dintre dumneavoastră și Societate, în situațiile în care ați lansat cel puțin o comandă, online sau prin telefon:

-confirmată și executată de Societate, sau

-confirmată de Societate și ulterior refuzată de dumneavoastră

- 3 ani de la încheierea contractului prin mijloace electronice dintre dumneavoastră și Societate, orice document sau corespondență în legatură cu încheierea și executarea contractului, și

- 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară

până la soluționarea definitivă a procedurilor judiciare, daca expirarea oricărei durate de stocare intervine în cursul soluționării procedurilor

informațiile postate în spațiile publice ale Serviciilor

pentru a cunoaște opinia dumneavoastră cu privire la Servicii

- până la excludere, în conformitate cu Termenii și condițiile generale de utilizare a Serviciilor, sau

- până la ștergere, la cererea dumneavoastră, care va fi operată în cel mult 30 de zile lucrătoare de la transmiterea solicitării, sau

- pe toată durata furnizării Serviciilor

date de tipul celor menționate aici, Declarația de consimțământ cu privire la utilizarea de module cookie, colectate până la retragerea consimțământului

Pentru detalii vezi Declarația de consimțământ cu privire la utilizarea de module cookie

pe toată durata furnizării Serviciilor, dar nu mai mult de 3 ani de la retragerea consimțământului

până la soluționarea definitivă a procedurilor judiciare, dacă expirarea duratei de stocare intervine în cursul soluționării procedurilor

date de tipul celor menționate aici, Declarația de consimțământ cu privire la utilizarea produselor oferite de Google Inc., colectate până la retragerea consimțământului

Pentru detalii vezi Declarația de consimțământ cu privire la utilizarea produselor oferite de Google Inc.

pe toată durata furnizării Serviciilor, dar nu mai mult de 3 ani de la retragerea consimțământului

până la soluționarea definitivă a procedurilor judiciare, dacă expirarea duratei de stocare intervine în cursul soluționării procedurilor

Cursul termenelor prevăzute în prezenta secțiune se calculează potrivit dispozițiile Codului Civil, Cartea a VI, luându-se în considerare, dacă se impune, și cazurile de suspendare sau de întrerupere prevăzute de lege.

Pe baza acestui consimțământ, vă vom putea contacta, de exemplu, prin telefon, SMS sau e-mail (în funcție de datele pe care ni le furnizați în timpul înregistrării) pentru a promova servicii sau bunuri ale magazinului Mama Boutique, inclusiv prezentând informații despre promoții sau campanii de marketing curente. Vă puteți dezabona de la primirea de informații comerciale de la Mama Boutique în orice moment, retrăgându-vă consimțământul.

 

Dreptul de acces

La cerere, Societatea va confirma dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc în legătură cu utilizarea Serviciilor și, în caz afirmativ, la cerere, aveți acces la informații cu privire la scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; perioadă pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; dreptul de a solicita Societății rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dreptul de a vă opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informaţii disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

O copie a datelor cu caracter personal care vă privesc este furnizată cu titlu gratuit. Pentru orice alte copii solicitate, Societatea va percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Dacă cererea a fost transmisă în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, datele și informațiile vor fi furnizate prin email.

Societatea va transmite datele și informațiile în cel mult 30 de zile de primirea cererii.

Dreptul la rectificare

Este responsabilitatea dumneavoastră de a ne comunica date cu caracter personal reale, corecte și complete în legătură cu utilizarea Serviciilor.

În acest scop, aveți dreptul de a obține rectificarea de către Societate a datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Societatea va opera rectificările și completarile în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc colectate în legătură cu utilizarea Serviciilor, în termen de cel mult 30 de zile calculat începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s-a primit cererea dumneavoastră, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

1.   datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2.   v-ați retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea datelor și Societatea nu a fost în măsură să demonstreze că există un alt temei juridic pentru prelucrare;

3.   v-ați opus prelucrării datelor în scopurile legitime urmărite de Societate și Societatea nu a fost în măsură să demonstreze motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

4.   v-ați opus prelucrării datelor în scop de marketing direct;

5.   datele au fost prelucrate ilegal;

6.   datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dispozițiilor legale din România.

Societatea, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal puse la dispoziție de noi că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul de a obține ștergerea nu poate fi exercitat, respectiv obligația Societății de informare prevazută în paragraful precedent nu există, în măsura în care prelucrarea este necesară pentru Societate:

1.   pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dispozițiilor legale din România;

2.   pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrărilor

De asemenea, aveți dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc colectate în legătură cu utilizarea Serviciilor, atunci când se aplică unul din următoarele cazuri:

1.   dacă veți contesta exactitatea datelor, pentru o perioadă de 10 de zile calculată începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s-a primit cererea, perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor;

2.   atunci când prelucrarea este ilegală și v-ați opus ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

3.   Societatea nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

4.   atunci când v-ați opus prelucrării datelor în scopurile legitime urmărite de Societate, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată la cererea dumneavoastră, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Societatea vă va informa cu 24 de ore înainte de ridicarea restricției de prelucrare, solicitată și obținută de dumneavoastră indiferent care a fost cauza obținerii restricționării.

Obligația Societății de a notifica destinatarii privind rectificare sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

Societatea comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate date cu caracter personal colectate în legătură cu utilizarea Serviciilor orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

La cererea dumneavoastră, Societatea vă va informa cu privire la destinatarii respectivi în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc colectate în legătură cu utilizarea Serviciilor și pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Societății, în cazul în care:

1.   atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau când s-a bazat pe un contract în care sunteți parte împreună cu Societatea;

2.   prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului la portabilitatea datelor aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Societate la alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic pentru Societate.

Exercitarea dreptului la portabilitate nu aduce atingere dreptului dumneavoastră la ștergerea datelor.

Dreptul la portabilitate nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la opoziție

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc colectate în legătură cu utilizarea Serviciilor în scopul intereselor legitime urmărite de Societate. Societatea va putea prelucra în continuare datele cu caracter personal în cazul în care demonstrează existența unor motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau atunci când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Datele cu caracter personal care vă privesc nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate automat, inclusiv de profilare, pentru care se folosesc informații despre achiziții, activități din canalele de vânzare ale Furnizorului de Servicii (IP computer, cookie-uri, metode preferate de cumpărare), date sociodemografice (de exemplu, sex, vârstă, venit, etc.). locul de reședință) ), pentru a ajusta informațiile de marketing la preferințele individuale. În orice caz, Utilizatorul se poate opune profilării ulterioare.

 

Obligația de informare cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

Societatea vă va informa, fără întârzieri nejustificate, cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal care vă privesc colectate în legătură cu utilizarea Serviciilor, atunci când această încălcare este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Informarea transmisă va include:

1.   o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor,

2.   numele și datele de contact ale persoanei de la care se pot obține mai multe informații;

3.   o descriere a consecințelor probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;

4.   o descriere a măsurilor luate sau propuse spre a fi luate de Societate pentru a remedia problema încălcării securității datelor, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.

Informarea nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

1.   Societatea a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

2.   Societatea a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră și/sau ale altor persoane vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;

3.   Ar necesita un efort disproporționat; în această situație, se va efectua în loc o informare publică sau se ia o măsura similară prin care dumneavoastră și/sau alte persoane vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

 

Securitate

Societatea utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, pentru a respecta și proteja datele cu caracter personal prelucrate și pentru a asigura securitatea acestora. De asemenea, societatea utilizează o conexiune internet securizată, criptată pentru a preveni interceptarea (https).

Serverul pe care sunt stocate datele dumneavoastră la acest moment se găsește în Germania,

Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen |

 

În plus, angajații și partenerii Societății (n.s. destinatarii, conform prezentei informări) sunt obligați să respecte dispozițiile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea oricăror date prelucrate în executarea și îndeplinirea activității desfășurate. Societatea va fi însă exonerată de orice răspundere atunci când nerespectarea obligației de securitate a datelor se datorează unui caz de forță majoră.

 

 

Registru cont nou